T-MAPY

T-WIST

Týmový Webový Informační Systém společnosti T-MAPYmoderní a efektivní platforma pro tvorbu webových aplikací

T-WIST je naše vlastní platforma (prostředí pro vývoj aplikací), která využívá nejmodernější open-source technologie. Přestože je T-WIST pro většinu zákazníků “neviditelný”, tvoří základní stavební kámen většiny našich produktů.

T-WIST schéma

Jako databázový server využíváme open-source databázi PostgreSQL s rozšířením PostGIS, které zajišťuje podporu pro práci s geografickými objekty nad relační databází.

Pro generování mapových výstupů je použit MapServer. T-WIST dokáže pracovat s různými mapovými službami dle standardu OGC i poskytovat vlastní mapové služby.

Většina uživatelských aplikací T-WISTu je tvořena agendovou (evidenční) a mapovou částí. Obě části aplikace jsou vzájemně propojené, což umožňuje pracovat s objektem v mapě a zároveň jej vidět ve formuláři v agendové části a naopak.

V současné době nabízíme přes sto aplikací: aplikace pro práci s daty Katastru nemovitostí, různé typy pasportů (Pasport komunikací, Pasport zeleně, Pasport veřejného osvětlení, Pasport mobiliáře, Pasport památek, Pasport optických sítí, Pasport odpadového hospodářství, ...), tematické evidence (GIS objekty, Evidence nemovitého majetku, Evidence závazných stanovisek, Připomínky územního plánování, ...) a mnoho dalších.

Poskytovatel dat zajišťuje předávání dat mezi daty uloženými v lokální databázi a okolním světem. Zajišťuje tedy integraci mezi T-WIST serverem a jakýmkoli externím systémem prostřednictvím definovaného komunikačního rozhraní (nejčastěji REST API, ale např. i GraphQL). Zároveň slouží pro předávání dat mezi lokální databází a nově vznikajícími aplikacemi 3. generace naší technologické platformy T-WIST.

Poskytovatel identit zajišťuje správu identit uživatelů, definuje přístupovou politiku, politiku práv a rolí a také dokáže zajistit SSO služby pro námi dodávané systémy i systémy třetích stran. Může být provozován zcela nezávisle na ostatních komponentách. Zároveň se dokáže sám integrovat na externí poskytovatele identit (IAM), typicky využívající LDAP/AD, OpenID, SAML.

V čem je T-WIST jedinečný?

společná geodatabáze pro popisná i prostorová data

 • evidenční i mapová část integrovaná do jednoho okna
 • práce s aplikacemi je snažší a intuitivnější, uživatel nemusí přepínat mezi okny nebo záložkami

využití open-source technologií

 • zákazník platí za koncové aplikace (nikoliv za provozní prostředí)
 • umožňuje pružný rozvoj systému s využitím nejmodernějších technologií
 • operační systém Linux CentOS, databázový systém PostgreSQL + PostGIS, PHP, http server Nginx, mapový server MapServer

Responsive-T-WIST

Další vlastnosti T-WISTu

uživatelské prostředí = webový prohlížeč

 • koncoví uživatelé používají pro práci s T-WIST aplikacemi běžný webový prohlížeč, nemusí nic instalovat

propracovaný systém přístupových práv

 • přístupová práva lze přidělovat pomocí předdefinovaných rolí, nebo individuálně
 • práva (pro čtení, editaci či mazání dat) jsou nastavitelná pro každou aplikaci a každý její modul zvlášť

modulární řešení

 • celý systém se skládá z uživatelem vybraných aplikací (= modulů)
 • moduly je možné přidávat a odebírat podle aktuálních potřeb nebo práv uživatele, přičemž funkčnost celkového systému zůstává zachována

responzivní design

 • s aplikacemi je možné komfortně pracovat na různých typech zařízení
 • uživatel aplikaci spustí na počítači v kanceláři i na tabletu či mobilním telefonu při práci v terénu

bezpečnost

 • veškerý obsah je publikován pouze šifrovaně pomocí TLS
T-WIST-Portal-1

Reference

Zákazníkům nabízíme přes 100 koncových aplikací připravených k okamžitému použití. I proto je T‑WIST jednou z nejrozšířenějších platforem pro tvorbu a vývoj geoinformačních webových aplikací v České republice a na Slovensku. T‑WIST dnes využívá přes 2 000 zákazníků; většina krajských úřadů, desítky magistrátů a obcí s rozšířenou působností a stovky menších obcí. Mezi naše zákazníky patří i mikroregiony, velké státní agentury, národní parky, kamenolomy a další organizace.

Použité open-source technologie

php-logo-kolo

PHP

symfony-logo

Symfony

JavaScript-logo

Javascript

react-logo

React

docker-logo

Docker

postgresql-logo2

PostgreSQL

postgis-logo

PostGIS

MapServer-logo

Mapserver

ansible-logo

Ansible

centos-logo

CentOS

nginx-logo

Nginx

Kontaktujte nás.

Máte zájem o další informace o technologii T-WIST? Napište nám, rádi se Vám budeme věnovat.

obchod@tmapy.cz