Luhačovice patří k nejznámějším lázeňským městům České republiky. V hlavní sezóně sem zavítá až pět set návštěvníků denně. Vyhlášené lázně lákají tisíce lidí na vícedenní ozdravné pobyty. Ve městě je ubytovaný i lázeňský personál a samozřejmě nesmíme zapomenout na místní obyvatele. Co řeší všechny zmiňované skupiny?
Stejně jako jinde, parkování.

parkování

Jak se v Luhačovicích parkuje?

Město provozuje dvě sběrná parkoviště, která jsou využívána především jednodenními návštěvníky. Pokud přijede host na jednu a více nocí, může si pronajmout jedno z 230 míst ve speciálních parkovacích zónách provozovaných městem. Vyhledání a rezervace vhodného parkovacího místa bylo ale donedávna komplikované. Parkovací karty vystavovali zaměstnanci infocentra podle evidence vedené v tištěné tabulce.

Jednodušší vyhledání a rezervace parkovacích míst

Na základě podnětu starosty města Ing. Mariana Ležáka a ve spolupráci s pracovníky informačního centra jsme vytvořili nový systém, který proces vyhledání a rezervace parkovacích míst významně zefektivnil.

Na informačním centru nyní lázeňští hosté snadno zjistí, která parkovací místa v okolí jejich ubytování jsou volná. Systém “hlídá” počet možných rezervací pro dané parkovací místo v určeném termínu, a to pro právě probíhající i budoucí rezervace. Díky tomu umí navrhnout i kombinaci více parkování v případě, že není možné zajistit jedno místo pro celou dobu pobytu.

Velkým přínosem je i možnost sdílení informací o aktuální obsazenosti parkovacích míst napříč městskými organizacemi a ubytovacími zařízeními. V letošním roce je systém v ostrém provozu testován na informačním centru. Od roku 2023 město plánuje zpřístupnit systém ubytovatelům; host si pak parkování může zakoupit i přímo v místě ubytování.

parkovani_rezervace_3_nova_rezervace_min

Nový systém významně urychlil a zpřehlednil vyhledání a rezervaci parkovacích míst pro lázeňské hosty. Zaměstnancům infocentra navíc odpadla nadbytečná agenda.

Jak to celé funguje?

Parkovací systém je řešený jako modul Pasportu komunikací s názvem Rezervace parkovacích míst.

Modul je napojený na evidenci parkovišť, která je běžnou součástí agendy Pasportu komunikací. Po zadání požadovaného termínu systém vyhledá volná parkovací místa a zobrazí je do mapy. Uživatel vybere vhodné místo a vyplní potřebné údaje pro rezervaci (typ karty, platnost, informace o nájemci a platbě). Systém pak automaticky spočítá cenu a vygeneruje vyplněnou parkovací kartu i příjmový pokladní doklad.

parkovaci_karty_Luhacovice_min

Systém pracuje s různými typy karet (denní, týdenní, měsíční, půlroční, roční) a cenu za parkování vypočítá automaticky podle zadaného termínu.

Sdílení informací nejen o aktuální obsazenosti parkovišť

V příštím roce se počítá se zpřístupněním systému pro jednotlivá ubytovací zařízení. Takto jednoduché, a přitom efektivní řešení je možné realizovat díky široce nastavitelným přístupovým právům. Jednotlivá ubytovací zařízení budou mít editační práva ke svým rezervacím, rezervace ostatních budou moci pouze zobrazit.

Zjednodušení agendy přinese přístup do systému i pracovníkům městského úřadu - odpovědná osoba si díky němu jednou za definované období (typicky jednou za měsíc) vygeneruje sestavu jednotlivých prodejců s přehledem prodaných parkování a tyto částky prodejcům následně vyfakturuje.

Do systému parkovacích míst mohou přístup i strážníci městské policie, kteří tak přímo v terénu snadno zjistí kontakt na majitele vozidla, které je například špatně zaparkováno, poškozeno atd.

parkovani_rezervace_min

Systém umožňuje pracovat s různými typy parkovacích zón, definovat různé tarify a počty vozidel, které mohou na daném místě parkovat, popřípadě sledovat obsazenost parkovišť v reálném čase a mnoho dalšího.

Chytrá města

pro chytré lidi

Zavedení nového systému rezervace parkovacích míst v Luhačovicích je skvělým příkladem našeho chápání konceptu SmartCity. To podle nás není založeno pouze na maximálním využití nejmodernějších technologických “vychytávek za každou cenu”, ale hlavně na ucelené koncepci, propojení a především chytrém rozvoji stávajících prostředků. Více informací o našich smart řešeních naleznete na našem webu.