Pasport veřejného osvětlení

optimální webové řešení evidence veřejného osvětlení a souvisejících prvků

Aplikace Pasport veřejného osvětlení je nástroj pro komplexní pasportizaci veřejného osvětlení a souvisejících prvků ve správě města či obce.

Pasport_verejneho_osvetleni_5_mini

Hlavní funkce

vedení evidence dat pasportu

zobrazení a editace jednotlivých objektů pasportu v mapě

vyhledání objektu podle jeho atributů

editace a doplňování atributů u existujících objektů

zobrazení a editace jednotlivých prvků pasportu v mapě

Pasport_verejneho_osvetleni_3_mini
Pasport_verejneho_osvetleni_1_mini

Základní přínosy

variabilní přístup k datům

přístup k datům je řízen na úrovni uživatelských práv, jejich přidělování a správa je velmi operativní, práva mají řadu úrovní a pro jednotlivé části pasportu je možné samostatné nastavení

rychlá editace dat

aplikace disponuje řadou číselníků, které jsou pro většinu atributů předvyplněny, oprávněný správce aplikace může číselníky dle potřeby upravovat

jednoduché uživatelské prostředí

pro práci s aplikací stačí oprávněnému uživateli běžné PC nebo tablet s přístupem k internetu/intranetu a standardní webový prohlížeč, bez nutnosti instalovat jakýkoliv doplňkový SW

jednotný zdroj dat pro všechny

informace shromážděné v aplikaci může mít k dispozici libovolné množství interních/externích pracovníků organizace (jak pro editaci, tak jen čtení), vybrané informace mohou být poskytnuty i veřejnosti

podpora práce s daty

aplikace obsahuje nástroje pro export/import databázově uložených dat do formátu ESRI Shapefile, import DGN souborů, libovolné základní atributy lze také exportovat do formátů CSV, XLS, XML, XHTML

integrace s GIS

editace polohy jednotlivých prvků v mapě probíhá přímo v mapové části aplikace, k dispozici jsou editační nástroje pro linie, plochy i polygony

Pasport_verejneho_osvetleni_7_mini

Databázová část aplikace - struktura

Databázová část pasportu se skládá z dílčích samostatně citovatelných částí (modulů) jednotlivých prvků osvětlení.

Seznam modulů:

 • rozvaděče + opravy
 • stožáry + opravy
 • kabely + opravy
 • kabelové skříně + opravy
 • technické prvky + opravy
 • lampy + opravy
 • objekty + opravy
 • semafory + opravy (rozšířená verze)
 • podklady (rozšířená verze)
 • zájmové oblasti (rozšířená verze)

Základním nosným prvkem je rozvaděč a ke každému prvku lze dále evidovat opravy. Rozsah přístupu k jednotlivým částem aplikace je definován přístupovými právy.

Pasport_verejneho_osvetleni_6_mini

Základní funkčnost aplikace

 • evidence jednotlivých prvků osvětlení a detailní informace o nich
 • vkládání, aktualizace, vyhledávání a mazání jednotlivých položek pasportu /dílčích atributů
 • editace pomocných číselníků pro každou část pasportu
 • nastavení uživatelských oprávnění pro přístup k aplikaci a dílčím agendám
 • vazba do GIS – mapové aplikace, kde je možné editovat polohu (geometrii) jednotlivých prvků
 • export tabulek do SHP, DBF souborů
 • import SHP, DBF souborů do databáze
 • import DGN souborů do podkladů
 • upozorňující e-maily na záruky/revize
 • nastavení zájmových oblastí
 • dokumentaci a videonávody k aplikaci naleznete zde: Pasport veřejného osvětlení - dokumentace
Pasport_verejneho_osvetleni_2_mini
Pasport_verejneho_osvetleni_4_mini

Mapová část aplikace

Mezi hlavní úlohy, které mapová část aplikace umožňuje, patří:

 • zobrazení jednotlivých prvků a souvisejících popisných informací v mapě
 • zobrazení jednotlivých tematických vrstev (kategorií) objektů včetně dynamické legendy
 • fulltextové vyhledání ulice, adres nebo parcely
 • zobrazení zájmových lokalit v území (pokud jsou definovány)
 • editace - tj. přidání, úprava a odebrání zájmových bodů, linií nebo ploch (polygonů)
 • měření vzdáleností a ploch
 • tvorba jednoduchých poznámek
 • tiskové služby

Chytré (= úsporné a efektivní)
veřejné osvětlení

Pro obce, které chtějí využít naplno potenciál nejmodernějších technologií, nabízíme rozšíření Pasportu veřejného osvětlení s názvem Chytré veřejné osvětlení.
Ve spolupráci s partnerskou firmou zajistíme osazení lamp veřejného osvětlení speciálními moduly a propojíme je s naší aplikací. Uživatel tak získá nejen on-line data o stavu svítidel, ale také možnost celou soustavu veřejného osvětlení efektivněji řídit a spravovat.

Co Chytré veřejné osvětlení umí?

vzdálená diagnostika poruch

 • on-line přehled aktuálních závad
 • zcela odpadá potřeba preventivních servisních výjezdů (kdy se pohledem zjišťuje, která lampa nesvítí)
 • systém oznámí i důvod poruchy, servisní výjezdy je možné dobře plánovat, technik navíc již jede na místo připraven (ví, jaký problém bude řešit)

regulace průběhových křivek osvětlení

 • díky správnému nastavení je veřejné osvětlení rozsvíceno v době, kdy je potřeba, a v kvalitě, která je v danou dobu žádoucí (zamezí se tak např. zbytečnému svícení v ranních hodinách)

individuální tlumení jednotlivých svítidel

 • zvláště po přechodu na LED technologii si obyvatelé často stěžují na to, že je nové osvětlení v noci příliš ruší (např. jim svítí do ložnice)
 • aplikace umožňuje u každého jednotlivého svítidla nastavit, kdy svítí naplno (z důvodu zajištění bezpečnosti) a kdy má být ztlumeno v rozsahu 0 - 100 % (aby neobtěžovalo místní obyvatele)

Přínosy pro města a obce

snížení nákladů na provoz veřejného osvětlení

zvýšení komfortu bydlení obyvatelstva

efektivnější správa osvětlovací soustavy

Příručka pro obce a města od MŽP, 2019:

Často je koncept inteligentních měst prezentován s důrazem na inovativnost a využívání nových technologií, které v konceptu mají své podstatné místo, nicméně tyto technologie (inteligentní měřidla, řízení, dálková správa, apod.) jsou nástroji, nikoli cíli inteligentních měst. Cílem inteligentního města je provádět činnosti chytře a koordinovaně.

Nabízíme nástroje,

inteligentní město tvoříte vy

Kontakt

Chcete se nezávazně dozvědět více o T-MAPY Pasportu veřejného osvětlení či jiných řešeních? Kontaktujte nás, rádi se Vám budeme věnovat.

obchod@tmapy.cz