Hlášení závad a nedostatků

efektivní správa majetku města a veřejného prostranství

Get it on Google Play

Hlášení závad je webová mapová aplikace, která má za cíl zapojit občany do dění ve městě a pomoci se správou majetku města. Aplikace má intuitivní ovládání jak pro správce z řad měst a obcí, tak pro širokou veřejnost. Zároveň je ale vybavena pokročilými funkcemi, které správci zužitkují pro své analýzy.

Hlášení závad a nedostatků

Hlášení závad vychází ze zkušeností z počtu implementací na větších i menších městech.

Základní vlastnosti

přehledná evidence požadavků

úplná kompatibilita s mobilními zařízeními (mobily, tablety)

automatická zpětná vazba ohlašovateli

kategorie včetně jejich přizpůsobení pro jednotlivá hlášení

přehledná administrátorská aplikace, notifikační e-maily

analytická část aplikace pro administrátory (nadstavba)

automatické přiřazení stavu hlášení (přijato, v řešení, vyřešeno)

schvalování hlášení, možnost NEzveřejnění

žádná instalace, aplikace běží na našich serverech jako webová služba

samozřejmostí je moderní a přehledný design, přidávání příloh, přepínání mapových podkladů atd.

možnost nezávazného testovacího provozu ZDARMA

 1. Přímá komunikace s úřadem

   

  Obyvatelé měst mají často tendence kritizovat správu a údržbu města nebo obce. Děje se to v hospůdkách, na pavlačích… zkrátka všude, kde se lidé potkávají. A z odkrytého kanálu nabobtná velký problém, který řeší půlka ulice. Dáte-li lidem nástroj pro otevřenou komunikaci s úřadem, dozvíte se o velké části těchto nedostatků dříve, než stihnou v problém narůst.

   

 2. Rychlost

   

  Od občanů se dozvíte o problému rychleji a můžete jej vyřešit dříve, než se případná oprava zkomplikuje nebo prodraží.

   

 3. Nulové nároky na hardware

   

  Nemusíte nic instalovat - odkaz na aplikaci můžete umístit do svých nativních mobilních aplikací, nebo jako iframe do webových stránek města.

   

 4. Efektivita úřadu

   

  Snížíte časové zatížení zaměstnanců města při řešení stížností na stav majetku města a urychlíte jejich řešení.

   

 5. Přehled o stavu řešení

   

  Budete mít neustálý přehled o tom, co se s majetkem města děje a jak efektivně se jeho údržba řeší.

   

 6. Interní využití

   

  Aplikaci můžete využít i interně pro zadávání prací, například technickým službám nebo externím správcům. Získáte tak přehled o tom, která ze zadaných prací je již hotová, a na kterou se ještě čeká.

   

 7. Automatizace

   

  Díky automatickým zpětným vazbám a hlídání termínů nemusíte mít obavu z vyšší odpovědnosti při komunikaci s občany.

   

 8. Výborný poměr cena/výkon

   

  Cena za provoz aplikace se stanovuje podle velikosti města. Zároveň je cenová hladina stanovena tak, aby bylo ekonomicky výrazně výhodnější používat Hlášení závad než řešit závady jinou cestou.

   

 9. Veřejné sdílení informací

   

  To, že se staráte o stav města, občané uvidí ve veřejné části aplikace přímo na Vašich webových stránkách.

   

 10. Podpora komunikace občan-obec

   

  Nasazení Hlášení závad je jedním ze způsobů, jak zajistit udržení kroku se stále se vyvíjejícími způsoby komunikace občana s městem. V číselníku jsou k dispozici i kategorie Ostatní a Návrh na zlepšení, aplikaci tedy lze využít i pro sběr pozitivních příspěvků nebo podnětů.

Ano. Před rozhodnutím, zdali takovou aplikaci nasadit, panují samozřejmě obavy z toho, co nasazení přinese.

Tuto rozhodovací fázi často řešíme tzv. testovacím provozem. Aplikaci zájemci spustíme a on si ji může na dobu 1 až 2 měsíců umístit na svoje webové stránky s informací, že se jedná o zkušební provoz.

Pokud se aplikace osvědčí, pokračujeme dál v ostrém provozu, který stvrdíme smlouvou, či objednávkou.

Nejdříve ze všeho se domluvíme na tom, kde bude aplikace umístěna, jaké kategorie hlášení v ní budete chtít evidovat a kdo bude administrátorem aplikace. Na základě těchto informací Vám Hlášení závad spustíme.

Nastavíme zvolené kategorie a založíme uživatele–administrátora aplikace. To bude člověk, který bude mít právo spravovat další uživatele a nastavovat jim práva na jednotlivé kategorie. Následně se domluvíme na krátkém školení uživatelů. Od této chvíle můžete aplikaci pustit do plného ostrého provozu.

V případě potřeby Vám budeme k dispozici prostřednictvím našeho helpdesku pro případ, že budete potřebovat s něčím poradit, nebo nahlásit poruchu.

Scénář při nasazení Hlášení závad je u každého uživatele téměř stejný, záleží jen na rozhodnutí vedení města, zdali nasazení aplikace podpoří například oznámením v místních novinách nebo zprávou na webu.

V prvních dvou týdnech přijde obvykle o něco více požadavků, než v dalším běžném provozu. Většina požadavků je rozumná a Vy máte možnost otestovat jak funkčnost aplikace, tak proces zpracování požadavků. V dalších týdnech už počet hlášení klesá typicky na jednotky týdně.

V některých městech se občas objeví "chronický"" stěžovatel, ale aplikace obsahuje nástroje k eliminaci těchto nežádoucích hlášení a dotyčného to po pár pokusech přestane bavit.

Důležitý je ale výsledek celého procesu - že aplikace Hlášení závad zjednodušila občanům elektronickou komunikaci s městem a stala se její nedílnou součástí.

Problém: Nežádoucí, nepravdivé nebo vulgární oznámení.

Opatření: Aplikace má vyřešený proces kontrol před zveřejněním hlášení. Každý příchozí požadavek je nejdříve ve stavu VLOŽENO, tedy stavu neveřejném. Teprve až odpovědný pracovník, který má danou kategorii závad na starosti, dá požadavku stav PŘIJATO, je tento požadavek zveřejněn v aplikaci. Pokud se jedná o nežádoucí požadavek, který nesplňuje kritéria hlášení závady, může jej okamžitě přesunout do stavu ZRUŠENO. Požadavek v takovém případě zůstane pro informaci v evidenci, ale zařadí se na konec seznamu a nevztahují se na něj žádná oznámení ani termíny. Oznamovateli je možné napsat odůvodnění vyřazení jeho požadavku.

 

Problém: Hlášení cestuje po celém úřadu, než se dostane ke správnému pracovníkovi. Dochází tak k zatěžování více pracovníků jedním požadavkem a nezřídka se požadavek ztratí.

Opatření:
Aplikace umožňuje adresné zasílání konkrétním pracovníkům. V praxi to znamená, že oznamovatel během zadání požadavku vybere kategorii hlášení (veřejné osvětlení, komunikace, mobiliář…). K této kategorii je přiřazen konkrétní odpovědný pracovník a hlášení přijde do e-mailu přímo jemu.

Problém: Například během dovolené si pracovník nevšimne příchozího hlášení. Na veřejnosti to pak vypadá, že se nahlášeným problémům stejně nevěnujeme.

Opatření: Aplikace má vypracovaný systém upozornění. Pokud je v systému požadavek ve stavu VLOŽENO déle jak 14 dní, oznámení přijde do e-mailu odpovědnému pracovníkovi znovu a od té doby každý den, dokud jej nedá k dalšímu zpracování, nebo z objektivního důvodu nevyřadí.

Problém: U hlášení, která vyžadují delší čas na vyřešení, se může stát, že se na ně zapomene.

Opatření: V administraci požadavku je možné nastavit předpokládané datum vyřešení. V okamžiku, kdy tohle datum nastane a požadavek nemá status VYŘEŠENO, přijde do e-mailu odpovědnému pracovníkovi upozornění.

Problém: Oznamovatel bude vyžadovat informace, jak je s jeho požadavkem nakládáno a takováto komunikace zatíží příslušné pracovníky.

Opatření: Aplikace sama řeší zpětnou vazbu. Při vkládání požadavku je povinnou položkou e-mailová adresa zadavatele. Při každé změně stavu požadavku se na e-mail oznamovatele odešle automaticky oznámení.

Problém: Oznamovatel omylem zadá chybně kategorii a požadavek tak přijde nesprávnému pracovníkovi.

Opatření: Kategorii požadavku lze v administraci změnit a požadavek přijde správnému pracovníkovi.

Problém: Oznamovatel ohlásí závadu na objektu nebo zařízení, které není majetkem města (například silnice ve správě ŘSD).

Opatření: V administraci požadavku lze do způsobu řešení tuto skutečnost napsat a současně přeposlat oznámení na příslušného vlastníka (například ŘSD). Není tedy nutné požadavek přeposílat „ručně“ e-mailem.

Problém: Občané budou hlásit každou drobnost, na kterou na ulici narazí.

Opatření: Aplikace umožňuje definovat si pouze ty kategorie hlášení, které chcete, aby Vám občané hlásili. Do požadavků k řešení se Vám pak dostanou pouze takové, které Vás zajímají. Aplikace rovněž umožňuje definovat si své vlastní kategorie.

Aplikace Hlášení závad již usnadňuje komunikaci mezi občany a úřadem například ve Středočeském kraji, Kladně, Praze 2, Nymburce, Přelouči, Železném Brodě, Dvoře Králové, Vrchlabí, Novém Bydžově, Uherském Hradišti, Luhačovicích, Kunovicích, Strážnici, Starém Plzenci, Vítkově, Kyjově, Benátkách nad Jizerou a v řadě dalších měst. Celkem již naši zákazníci jejím prostřednictvím obdrželi více než 25 000 podnětů, z nichž je již téměř 23 000 vyřešených.

Google Play

Hlášení závad už je k dispozici i jako mobilní aplikace zdarma (zatím pouze pro Android) pro občany měst, které aplikaci využívají.

get-it-on-google-play

Hlášení závad a nedostatků

Ukázky aplikace

Testovací provoz

Chcete si Hlášení závad nezávazně vyzkoušet? Vyplňte prosím kontaktní formulář na konci stránky.

Po přijetí žádosti o zkušební provoz Vás kontaktujeme, samotné spuštění aplikace s určenou oblastí lze zařídit i v rámci několika hodin. Vy si aplikaci můžete sami nezávazně vyzkoušet, případně nasadit na své webové stránky a dát ji k dispozici i občanům.