GeoFaM

Správa areálu jednoduše a přehledně

GeoFaM je moderní aplikace pro efektivní správu budov, staveb, venkovních ploch a technických zařízení vašeho areálu.

Aplikace Vám zajistí komplexní a přehlednou evidenci celého areálu na jednom místě. Od evidence inženýrských sítí přes technické parametry budov a jejich vybavenosti až po plánování jejich údržby a správy.

Řešení může být postaveno nad veřejně dostupnými základními daty z katastru nemovitostí, jimiž jsou informace o parcelách, budovách a dalších stavbách.

Veškeré informace o Vašem areálu je možné uchovávat v jednotné struktuře na jednom místě v podobě pasportu areálů a pasportu budov.

PROČ FACILITY MANAGEMENT?

S námi máte vše pod kontrolou

Všechny informace o areálech a budovách na jednom místě

 • aktuální
 • pro všechny
 • kdykoliv
 • odkudkoliv

Od evidence až po propracovaný systém správy areálů a budov

 • přehled a upozornění na termíny
 • management údržby
 • přehled správců a dodavatelů

Propojení

 • evidenční a mapové části
 • dodavatelů, správců budov s areály

Chci se dozvědět více!

Popis jednotlivých modulů

obr2_min

Pasport objektů a vnitřní struktura majetku

- Pasport objektů (areály, budovy, apod.) s vnitřní strukturou v případě pasportu budov (hierarchie budova - podlaží - místnost - zařízení)

- provázání popisných informací a grafické části a možnost podkladových map jako je katastr nemovitostí, ortofoto apod. a vkládání libovolné dokumentace

 • Areály - základní informace a napojení dat z majetku
 • Venkovní plochy - komunikace, zeleň a jiné plochy areálu
 • Budovy - všeobecné informace o budově, energetické průkazy a audity, technický stav a další
 • Konstrukce - evidence stavebně konstrukčních prvků budov
 • Podlaží - evidence jednotlivých podlaží - počet, typ, propojení na místnosti
 • Místnosti - evidence místností - jejich využití, obsazenost, pronájem a další volitelné atributy
 • Zařízení - Inventarizace majetku, rychlé nalezení zařízení v grafické i popisné části

new roof installation

Stavební akce

 • Modul k evidenci oprav či větších stavebních akcí- evidence data realizace, ceny, dodavatele
 • Možnost provázat s konkrétními prvky pasportu budov

Engineer are checking and inspection a fire extinguishers tank in the fire control room for safety training and fire prevention.

Kontroly - Revize, oprava, údržba

 • modul na hlídání revizí (požárně bezpečnostních zařízení, výtahů, komínů, hromosvodů, vzduchotechniky atd.), oprav a údržby zařízení v budovách či stavbách
 • management termínů prohlídek, revizí a záruk včetně notifikací
 • Název kontroly, stav, datum provedení, interval kdy následuje další kontrola, datum platnosti kontroly - barevné rozlišení dle data, dodavatelé kontrol

dodavatelé

Dodavatelé

 • modul se seznamem dodavatelů, který slouží jako doplněk k modulu stavební akce a modulu revizí, oprav a údržby
 • rychlé přidání dodavatele dle IČO díky propojení na ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

správci_budov_min

Správci

 • modul se seznamem správců budov a staveb s identifikačními údaji správců k rychlému přehledu majetku, který mají ve správě

Kontakty

Kontakty

 • modul na zobrazení místnosti s osobními kontakty pracovníka (telefonní číslo, e-mail,...), dle zadaného jména či příjmení pracovníka
 • výpis všech pracovníků v zadané budově, číslu kanceláře odboru, atd.

obr8_min

Energetický management

 • modul na evidenci spotřeby energie odečtem z elektroměrů, vodoměrů, atd. a tvorbu reportů a analýz sloužících k vyhodnocování spotřeb a plánování úsporných opatření a jejich realizaci

BENEFITY

Na míru uživateli

Modularita a konfigurovatelnost uživateli umožňuje aplikaci sestavit z modulů, které potřebuje a nastavit potřebné atributy. Uživatel si také může řídit míru detailu naplnění aplikace od areálu a budovy až po detailní přehled místností a zařízení.

Variabilní přístupová práva

Přístup k datům je řízen na úrovni uživatelských práv a rolí, které lze jednoduše nastavit a spravovat.

Evidence historie

Přehledná historizace provedených úprav vybraného prvku s datem změny a identifikací uživatele, který změnu provedl.

Integrace s externím software a daty

Snadné propojení a využití dat z jiných již používaných softwarů (například z ekonomických, energetických, atd.).

Integrace s GIS

Možnost editace polohy prvků přímo v aplikaci s využitím základních editačních nástrojů nebo možnost databázi exportovat a editovat v jiných platformách a jednoduše importovat zpět.

kompletní dokumentace k objektu

Na jednotlivých úrovních (areál, budova, podlaží, místnost, zařízení) lze přikládat fotografie a další dokumentace.

Notifikace

Automatické zasílání emailových upozornění na blížící se konec termínů povinných revizí, prohlídek, energetických auditů a záruk.

Filtrace

Nástroj usnadňující hledání určitého objektu či zobrazení prvků v daném podlaží jak v evidenční, tak v mapové části.

Analýzy a reporty

Kromě exportu mapy nabízí i snadnou tvorbu ucelených reportů a analýz ke konkrétním areálům či budovám.

DATA

=
ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN

Aplikaci jsme schopni naplnit daty v jakékoliv etapě životního cyklu budovy budovy. Data nahrajete díky importnímu nástroji snadno sami nebo vám s prvotním importem rádi pomůžeme.

Diagram-Životní-cyklus-budov-a-staveb

Životní cyklus budov a staveb

Nemáte grafická data k budovám a areálům? Aplikace není závislá na grafické části a může se využívat pouze evidenční část. Případně Vám pomůžeme s pořízením grafických dat různými metodami od digitalizace či georeferencování stavebních výkresů přes ruční zaměření až po laserové skenování.

georeferencování
mereni_teren
laserove_skenovani_3D_modely

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Jednoduché ovládání a přístup z webového rozhraní

Pohodlná práce z více druhů zařízení

Propojení popisných a prostorových dat

made by T-MAPY

Kdo stojí za řešením GeoFaM?

Jsme T-MAPY, lídr na trhu geoinformačních systémů s více než 30 letou zkušeností. Naše produkty a služby aktivně využívá více než 2 000 zákazníků.

Vedle špičkových informačních systémů umíme dodat i prvotřídní data pořízená nejmodernějšími metodami.

Kontakt

 • Zaujalo Vás efektivní řešení správy areálu GeoFaM?

  Kontaktujte nás, rádi vám představíme všechny funkce a možnosti jeho nasazení i u vás.
 • Jan Sláma (obchodní zastoupení)
 • Martina Faltejsková (technické zastoupení a podpora)