Virtuální zastávka je moderní webová aplikace pro cestující veřejnost. Poskytuje rychlé a podrobné informace o aktuální dopravě. Zvyšuje komfort cestujících a pomáhá předcházet reklamacím.

Virtuální zastávka

Aplikace Virtuální zastávka využívá data poskytovaná systémem dispečinku veřejné dopravy a je tak součástí širšího balíčku aplikací úzce vázaných na dispečink.

Hlavní výhody našeho řešení

Informace máte ve vlastních rukou

Máte pod kontrolou, jaké informace se cestujícím zobrazí a jakým způsobem

Multiplatformní aplikace

Jedna aplikace pro různá zařízení (web, mobil)

Responzivní design

Podle velikosti zařízení se automaticky mění vzhled aplikace

Standardní vstupy

Zpracováváme jízdní řády ve formátu JDF, databáze zastávek se souřadnicemi a informace z dispečerského systému.

QR kódy

Využití QR kódů na zastávkách a tištěných jízdních řádech

Základní funkce

Informace o spoji

  • Vyhledání spoje
  • Detail spoje zobrazuje jízdní řád a aktuální odchylku

Odjezdy ze zastávky

  • Vyhledání zastávky podle názvu, polohy nebo v mapě
  • Zobrazení nejbližších odjezdů ze zastávky

Historie

  • Vyhledání jízdy spoje v určitý den

Mapa

  • Interaktivní zastávky
  • Trasy spojů
  • Jedoucí vozidla
  • Historie jízdy

Ukázky aplikace

Chcete si aplikaci vyzkoušet?

Máte zájem o více informací?

doprava@tmapy.cz